კავკასიაში ჩვენ ვითვლ(ებ)ით
English
მიმდინარე პროექტები: ემიგრაცია და ჩრდილო კავკასიელი მუსლიმების მიგრაციიდან დაბრუნება 1860-1880 წლებში, 28 იანვარი - ვლადიმერ ტროიანსკი
2015-01-26

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC), ამერიკული საბჭოები და სამხრეთ კავკასიის ამერიკული კვლევითი ინსტიტუტი (ARISC) წარმოგიდენთ 2015 წლის გაზაფხულის სეზონის მეორე სესიას!

ვლადიმერ ტროიანსკი, სტენფორდის უნივერსიტეტი
'ემიგრაცია და ჩრდილო კავკასიელი მუსლიმების მიგრაციიდან დაბრუნება 1860-1880 წლებში'

ოთხშაბათი, 28 იანვარიი, 2015, 18:30
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი/CRRC-საქართველო
კავსაძის ქ. 3, თბილისი, საქართველო

მიმდინარე პროექტები: უმაღლესი განათლების სასწავლებლებში სტუდენტების მიღების რეფორმა საქართველოში, 21 იანვარი - ლელა ჩახაია
2015-01-20

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC), ამერიკული საბჭოები და სამხრეთ კავკასიის ამერიკული კვლევითი ინსტიტუტი (ARISC) წარმოგიდენთ 2015 წლის გაზაფხულის სეზონის პირველ სესიას!

ლელა ჩახაია
'უმაღლესი განათლების სასწავლებლებში სტუდენტების მიღების რეფორმა საქართველოში'

ოთხშაბათი, 21 იანვარიი, 2015, 18:30
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი/CRRC-საქართველო
კავსაძის ქ. 3, თბილისი, საქართველო

მიმდინარე პროექტები: სტალინის რუსეთი და საქართველოს სტალინი, 17 დეკემბერი - ალექსი გუგუშვილი და პიტერ კაბაჩნიკი
2014-12-15

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC), ამერიკული საბჭოები და სამხრეთ კავკასიის ამერიკული კვლევითი ინსტიტუტი (ARISC) წარმოგიდენთ 2014 წლის შემოდგომის სეზონის დასკვნით, მეთოთხმეტე სესიას!

ალექსი გუგუშვილი და პიტერ კაბაჩნიკი
'სტალინის რუსეთი და საქართველოს სტალინი: მსგავსებები და განსხვავებები საზოგადოების დამოკიდებულებაში'

ოთხშაბათი, 17 დეკემბერი, 2014, 18:30
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი/CRRC-საქართველო
კავსაძის ქ. 3, თბილისი, საქართველო

მიმდინარე პროექტები: სახელმწიფოს შესაძლებლობები და სახელმწიფო ქმედებების შეზღუდვები საქართველოსა და სომხეთში, 10 დეკემბერი - დასტინ გილბრეტი
2014-12-08

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC), ამერიკული საბჭოები და სამხრეთ კავკასიის ამერიკული კვლევითი ინსტიტუტი (ARISC) წარმოგიდენთ 2014 წლის შემოდგომის სეზონის მეცამეტე სესიას!

დასტინ გილბრეტი, CRRC საქართველო
'სახელმწიფოს შესაძლებლობები და სახელმწიფო ქმედებების შეზღუდვები საქართველოსა და სომხეთში'

ოთხშაბათი, 10 დეკემბერი, 2014, 18:30
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი/CRRC-საქართველო
კავსაძის ქ. 3, თბილისი, საქართველო

მიმდინარე პროექტები: ქალის სახე ქართულ საბჭოთა ფილმებში, 3 დეკემბერი - სალომე ცოფურაშვილი
2014-12-01

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC), ამერიკული საბჭოები და სამხრეთ კავკასიის ამერიკული კვლევითი ინსტიტუტი (ARISC) წარმოგიდენთ 2014 წლის შემოდგომის სეზონის მეთორმეტე სესიას!

სალომე ცოფურაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
'ქალის სახე ქართულ საბჭოთა ფილმებში'

ოთხშაბათი, 3 დეკემბერი, 2014, 18:30
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი/CRRC-საქართველო
კავსაძის ქ. 3, თბილისი, საქართველო

ყველას ნახვა
გამოიწერე ელ. ბიულეტენი:
სწრაფი ნავიგაცია
თვალყური ადევნეთ CRRC-ის