კავკასიაში ჩვენ ვითვლ(ებ)ით
English
მიმდინარე პროექტები: უსაფრთხოება და იდენტობა სამხრეთ კავკასიაში. სომეხი უმცირესობის შესწავლა სამცხე-ჯავახეთში, 6 მაისი - ლუსილ ბარდინი
2015-05-04

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC), ამერიკული საბჭოები და სამხრეთ კავკასიის ამერიკული კვლევითი ინსტიტუტი (ARISC) წარმოგიდენთ 2015 წლის გაზაფხულის სეზონის მეთოთხმეტე სესიას!

ლუსილ ბარდინი, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი
"უსაფრთხოება და იდენტობა სამხრეთ კავკასიაში. სომეხი უმცირესობის შესწავლა სამცხე-ჯავახეთში"

ოთხშაბათი, 6 მაისი 2015, 18:30
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი/CRRC-საქართველო
კავსაძის ქ. 3, თბილისი, საქართველო

"მიმდინარე პროექტებს" 5 წელი შეუსრულდა! - დაესწარით ქევინ თუიტის გამოსვლას
2015-04-27

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC), ამერიკული საბჭოები და სამხრეთ კავკასიის ამერიკული კვლევითი ინსტიტუტი (ARISC) გეპატიჟებათ "მიმდინარე პროექტების" 5 წლის იუბილეზე!

პროფ. ქევინ თუიტი, მონრეალის უნივერსიტეტი
"წმინდა გიორგი საქართველოში - პოლიტიკა, სქესი და მობილობა"

ოთხშაბათი, 29 აპრილი 2015, 18:30
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი/CRRC-საქართველო
კავსაძის ქ. 3, თბილისი, საქართველო

მიმდინარე პროექტები: ქართული ენისა და ანბანის სპეციფიკა, 22 აპრილი - ნანა შავთვალაძე
2015-04-20

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC), ამერიკული საბჭოები და სამხრეთ კავკასიის ამერიკული კვლევითი ინსტიტუტი (ARISC) წარმოგიდენთ 2015 წლის გაზაფხულის სეზონის მეთორმეტე სესიას!

ნანა შავთვალაძე, საქართველოს უნივერსიტეტი
"ქართული ენისა და ანბანის სპეციფიკა"

ოთხშაბათი, 22 აპრილი 2015, 18:30
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი/CRRC-საქართველო
კავსაძის ქ. 3, თბილისი, საქართველო

მიმდინარე პროექტები: ქართველთა ეროვნული იდენტობის დისკურსი ევროპიზაციის კონტექსტში, 8 აპრილი - ლიკა წულაძე
2015-04-08

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC), ამერიკული საბჭოები და სამხრეთ კავკასიის ამერიკული კვლევითი ინსტიტუტი (ARISC) წარმოგიდენთ 2015 წლის გაზაფხულის სეზონის მეთერთმეტე სესიას!

ლიკა წულაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი
"ქართველთა ეროვნული იდენტობის დისკურსი ევროპიზაციის კონტექსტში"

ოთხშაბათი, 8 აპრილი 2015, 18:30
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი/CRRC-საქართველო
კავსაძის ქ. 3, თბილისი, საქართველო

მიმდინარე პროექტები: იმიგრანტად ყოფნა საქართველოში: მითი და რეალობა, პირველი აპრილი - მარიამ ჭუმბურიძე და თამარ ზურაბიშვილი
2015-03-30

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC), ამერიკული საბჭოები და სამხრეთ კავკასიის ამერიკული კვლევითი ინსტიტუტი (ARISC) წარმოგიდენთ 2015 წლის გაზაფხულის სეზონის მეათე სესიას!

მარიამ ჭუმბურიძე (IRC) და თამარ ზურაბიშვილი (ICMPD)
"იმიგრანტად ყოფნა საქართველოში: მითი და რეალობა"

ოთხშაბათი, პირველი აპრილი 2015, 18:30
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი/CRRC-საქართველო
კავსაძის ქ. 3, თბილისი, საქართველო

ყველას ნახვა
გამოიწერე ელ. ბიულეტენი:
სწრაფი ნავიგაცია
თვალყური ადევნეთ CRRC-ის